Owain Llyr

Amdan Owain

 

Mae Owain Llyr yn gyflwynydd radio a troellwr (DJ) llawn amser. Yn ystod ei yrfa, mae wedi chwarae yn rhai o leoliadau gorau Gogledd Cymru - gan gynnwys Portmeirion, Neuadd Tre-Yscawen a Phlasty Glynllifon. Mae hefyd yn hên law ar ddigwyddiadau awyr agored, megis sioeau amaethyddol fel Sioe Cerrigydrudion a Phencampwriaeth Cneifio Rhyngwladol Corwen.

Mae ei gefndir darlledu byw yn golygu y daw hi'n hawdd iddo gyfathrebu a'i gynulleidfa - yn 2007 ennillodd ei le yn rhestr 10 ucha cyflwynwyr radio prynhawn Prydain fawr.

Y Gwasanaeth... beth rydym yn gynnig

   

Pris set 4 awr yw £250 gyda pob awr ychwanegol yn £50. Bydd costau teithio yn ychwanegol os bod angen teithio ymhellach nag 30 munud o ardal Gaernarfon.

Ffoniwch 07909 752634 heddiw...

Neu anfonwch ebost i: post@owainllyr.com

Valid XHTML 1.0 Transitional 3C CSS Valid Level 2.1

wefan gan dylunio gringo